123456789101112131415161718
H1 

Alkalické kovyKovy alkalických zemínPrechodné prvky
HalogényNekovyVnútorne prechodné prvky
KovyPolokovyVzácne plyny

     He2
Li3Be4B5C6N7O8F9Ne10
Na11Mg12Al13Si14P15S16Cl17Ar18
K19Ca20Sc21Ti22V23Cr24Mn25Fe26Co27Ni28Cu29Zn30Ga31Ge32As33Se34Br35Kr36
Rb37Sr38Y39Zr40Nb41Mo42Tc43Ru44Rh45Pd46Ag47Cd48In49Sn50Sb51Te52I53Xe54
Cs55Ba56La57Hf72Ta73W74Re75Os76Ir77Pt78Au79Hg80Tl81Pb82Bi83Po84At85Rn86
Fr87Ra88Ac89Rf104Db105Sg106Bh107Hs108Mt109Ds110Rg111Cn112Nh113Fl114Mc115Lv116Ts117Og118
                  
  Ce58Pr59Nd60Pm61Sm62Eu63Gd64Tb65Dy66Ho67Er68Tm69Yb70Lu71  
  Th90Pa91U92Np93Pu94Am95Cm96Bk97Cf98Es99Fm100Md101No102Lr103