ZnačkaMn
Latinský názovManganum
Protónové číslo25
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť54,93805
SkupinaVII.B
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 6, 7
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Hustota [g/cm3]
7,44
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1244
Teplota varu [°C]
2100
Atómový polomer [pm]
161
Kovalentný polomer [pm]
139
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
7,82
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,48
Rok objavu
1774
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
5,0
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
196
Youngov modul [GPa]
198
Elektrická vodivosť [S m-1]
6,2 · 105
1. ionizačná energia [eV]
7,434
2. ionizačná energia [eV]
15,64
3. ionizačná energia [eV]
33,667
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
10