ZnačkaNe
Latinský názovNeon
Protónové číslo10
Perióda2
SériaVzácne plyny
Relatívna atómová hmotnosť20,1797
SkupinaVIII.A
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6
Hustota [g/cm3]
0,0008999
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-248,67
Teplota varu [°C]
-246,048
Kritická teplota [°C]
-228,75
Kritický tlak [MPa]
2,76
Atómový polomer [pm]
38
Kovalentný polomer [pm]
69
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,0493
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,03
Rok objavu
1898
1. ionizačná energia [eV]
21,5645
2. ionizačná energia [eV]
40,962
3. ionizačná energia [eV]
63,45
Počet stabilných izotopov
3
Počet nestabilných izotopov
5