ZnačkaCu
Latinský názovCuprum
Protónové číslo29
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť63,546
SkupinaI.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidačná čísla
1, 2, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Hustota [g/cm3]
8,96
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1084,5
Teplota varu [°C]
2567
Atómový polomer [pm]
145
Kovalentný polomer [pm]
138
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
401
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,385
Rok objavu
Starovek
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
3,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
369
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
874
Youngov modul [GPa]
130
Elektrická vodivosť [S m-1]
6,07 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0169
Pružnosť v šmyku [GPa]
48
1. ionizačná energia [eV]
7,7264
2. ionizačná energia [eV]
20,292
3. ionizačná energia [eV]
36,83
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
9