ZnačkaPr
Latinský názovPraseodymium
Protónové číslo59
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť140,90765
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
3, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f3 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
6,773
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
931
Teplota varu [°C]
3212
Atómový polomer [pm]
247
Kovalentný polomer [pm]
164
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
12,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,193
Rok objavu
1885
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
400
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
481
Youngov modul [GPa]
37
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,4 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
15
1. ionizačná energia [eV]
5,464
2. ionizačná energia [eV]
10,551
3. ionizačná energia [eV]
21,62
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
14