ZnačkaLa
Latinský názovLanthanium
Protónové číslo57
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť138,9055
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,1
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2
Hustota [g/cm3]
6,166
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
921
Teplota varu [°C]
3457
Kovalentný polomer [pm]
169
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
13,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,19
Rok objavu
1839
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
491
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
363
Youngov modul [GPa]
37
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,9 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
14
1. ionizačná energia [eV]
5,577
2. ionizačná energia [eV]
11,059
3. ionizačná energia [eV]
19,174
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
16