ZnačkaPd
Latinský názovPalladium
Protónové číslo46
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť106,42
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidačná čísla
2, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s0
Hustota [g/cm3]
12,02
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1554
Teplota varu [°C]
3980
Atómový polomer [pm]
169
Kovalentný polomer [pm]
131
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
71,8
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,244
Rok objavu
1803
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
4,8
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
461
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
37,3
Youngov modul [GPa]
121
Elektrická vodivosť [S m-1]
107
Pružnosť v šmyku [GPa]
44
1. ionizačná energia [eV]
8,3369
2. ionizačná energia [eV]
19,63
3. ionizačná energia [eV]
32,93
Počet stabilných izotopov
6
Počet nestabilných izotopov
15