ZnačkaNb
Latinský názovNiobium
Protónové číslo41
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť92,90638
SkupinaV.B
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidačná čísla
3, 5
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1
Hustota [g/cm3]
8,57
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
2468
Teplota varu [°C]
4742
Atómový polomer [pm]
198
Kovalentný polomer [pm]
137
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
53,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,265
Rok objavu
1801
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
6,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1320
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
736
Youngov modul [GPa]
105
Elektrická vodivosť [S m-1]
6,7 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
38
1. ionizačná energia [eV]
6,7589
2. ionizačná energia [eV]
14,32
3. ionizačná energia [eV]
25,04
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
21