ZnačkaTc
Latinský názovTecnetium
Protónové číslo43
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť98,9063
SkupinaVII.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidačná čísla
2, 4, 7
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2
Hustota [g/cm3]
11,56
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
2150
Teplota varu [°C]
4880
Atómový polomer [pm]
183
Kovalentný polomer [pm]
156
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
50,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,24
Rok objavu
1937
Elektrická vodivosť [S m-1]
5 · 106
1. ionizačná energia [eV]
7,28
2. ionizačná energia [eV]
15,26
3. ionizačná energia [eV]
29,54
Počet stabilných izotopov
0
Počet nestabilných izotopov
22