ZnačkaKr
Latinský názovKrypton
Protónové číslo36
Perióda4
SériaVzácne plyny
Relatívna atómová hmotnosť83,8
SkupinaVIII.A
Oxidačná čísla
2, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Hustota [g/cm3]
0,0037493
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-157,10
Teplota varu [°C]
-152,30
Kritická teplota [°C]
-63,74
Kritický tlak [MPa]
5,5
Atómový polomer [pm]
88
Kovalentný polomer [pm]
110
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,00949
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,248
Rok objavu
1898
1. ionizačná energia [eV]
13,9996
2. ionizačná energia [eV]
24,359
3. ionizačná energia [eV]
36,95
Počet stabilných izotopov
6
Počet nestabilných izotopov
17