ZnačkaAl
Latinský názovAluminium
Protónové číslo13
Perióda3
SériaKovy
Relatívna atómová hmotnosť26,981539
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Hustota [g/cm3]
2,6989
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
660,37
Teplota varu [°C]
2467
Atómový polomer [pm]
118
Kovalentný polomer [pm]
118
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
237
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,9
Rok objavu
1825
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,9
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
167
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
245
Youngov modul [GPa]
70
Elektrická vodivosť [S m-1]
37,7 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0267
Pružnosť v šmyku [GPa]
26
1. ionizačná energia [eV]
5,9858
2. ionizačná energia [eV]
18,828
3. ionizačná energia [eV]
28,447
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
7