ZnačkaNd
Latinský názovNeodymium
Protónové číslo60
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť144,24
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f4 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
7,003
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1021
Teplota varu [°C]
3068
Atómový polomer [pm]
206
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
16,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,19
Rok objavu
1885
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
343
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
265
Youngov modul [GPa]
41
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,6 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
16
1. ionizačná energia [eV]
5,525
2. ionizačná energia [eV]
10,727
3. ionizačná energia [eV]
22,076
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
10