ZnačkaOs
Latinský názovOsmium
Protónové číslo76
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť190,2
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 6, 8
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d6 6s2
Hustota [g/cm3]
22,6
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
3045
Teplota varu [°C]
5000
Atómový polomer [pm]
185
Kovalentný polomer [pm]
128
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
87,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,13
Rok objavu
1803
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
8,0
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
3920
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,23 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
222
1. ionizačná energia [eV]
8,7
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
12