ZnačkaBi
Latinský názovBismuthum
Protónové číslo83
Perióda6
SériaKovy
Relatívna atómová hmotnosť208,98037
SkupinaV.A
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidačná čísla
3, 5
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3
Hustota [g/cm3]
9,81
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
271,44
Teplota varu [°C]
1560
Atómový polomer [pm]
143
Kovalentný polomer [pm]
146
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
7,87
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,122
Rok objavu
1450
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,5
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
94,2
Youngov modul [GPa]
32
Elektrická vodivosť [S m-1]
8,67 · 105
Pružnosť v šmyku [GPa]
12
1. ionizačná energia [eV]
7,289
2. ionizačná energia [eV]
16,687
3. ionizačná energia [eV]
25,559
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
18