ZnačkaY
Latinský názovYttrium
Protónové číslo39
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť88,90585
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2
Hustota [g/cm3]
4,472
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1522
Teplota varu [°C]
3200
Atómový polomer [pm]
212
Kovalentný polomer [pm]
162
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
17,2
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,3
Rok objavu
1794
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
589
Youngov modul [GPa]
64
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,8 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
26
1. ionizačná energia [eV]
6,217
2. ionizačná energia [eV]
12,24
3. ionizačná energia [eV]
20,52
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
20