ZnačkaFe
Latinský názovFerrum
Protónové číslo26
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť55,847
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidačná čísla
2, 3, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Hustota [g/cm3]
7,874
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1535
Teplota varu [°C]
2750
Atómový polomer [pm]
156
Kovalentný polomer [pm]
125
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
80,2
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,449
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
4,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
608
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
490
Youngov modul [GPa]
211
Elektrická vodivosť [S m-1]
1 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,101
Pružnosť v šmyku [GPa]
82
1. ionizačná energia [eV]
7,9024
2. ionizačná energia [eV]
16,18
3. ionizačná energia [eV]
30,651
Počet stabilných izotopov
4
Počet nestabilných izotopov
6