ZnačkaV
Latinský názovVanadium
Protónové číslo23
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť50,9415
SkupinaV.B
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 5
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Hustota [g/cm3]
6,11
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1900
Teplota varu [°C]
3380
Atómový polomer [pm]
171
Kovalentný polomer [pm]
125
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
30,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,489
Rok objavu
1801
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
6-7
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
628
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
628
Youngov modul [GPa]
128
Elektrická vodivosť [S m-1]
4 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
47
1. ionizačná energia [eV]
6,7463
2. ionizačná energia [eV]
14,65
3. ionizačná energia [eV]
29,31
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
5