ZnačkaK
Latinský názovKalium
Protónové číslo19
Perióda4
SériaAlkalické kovy
Relatívna atómová hmotnosť39,0983
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
0,9
Oxidačná čísla
1
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Hustota [g/cm3]
0,862
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
93,65
Teplota varu [°C]
760
Kritická teplota [°C]
1950
Kritický tlak [MPa]
16
Atómový polomer [pm]
243
Kovalentný polomer [pm]
196
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
102,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,757
Rok objavu
1807
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
0,5
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
0,363
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,64 · 107
1. ionizačná energia [eV]
4,3407
2. ionizačná energia [eV]
31,625
3. ionizačná energia [eV]
45,72
Počet stabilných izotopov
3
Počet nestabilných izotopov
8