ZnačkaRb
Latinský názovRubidium
Protónové číslo37
Perióda5
SériaAlkalické kovy
Relatívna atómová hmotnosť85,4678
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
0,8
Oxidačná čísla
1
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1
Hustota [g/cm3]
1,532
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
38,89
Teplota varu [°C]
688
Kritická teplota [°C]
1820
Kritický tlak [MPa]
16
Atómový polomer [pm]
265
Kovalentný polomer [pm]
211
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
58,2
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,363
Rok objavu
1861
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
0,3
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
0,216
Youngov modul [GPa]
2,4
Elektrická vodivosť [S m-1]
4,78 · 107
1. ionizačná energia [eV]
4,1771
2. ionizačná energia [eV]
27,28
3. ionizačná energia [eV]
40,0
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
19