ZnačkaHe
Latinský názovHelium
Protónové číslo2
Perióda1
SériaVzácne plyny
Relatívna atómová hmotnosť4,002602
SkupinaVIII.A
Elektrónová konfigurácia
1s2
Hustota [g/cm3]
0,0001785
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-272,12
Teplota varu [°C]
-266,934
Kritická teplota [°C]
-267,96
Kritický tlak [MPa]
0,227
Atómový polomer [pm]
31
Kovalentný polomer [pm]
32
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,152
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
5,193
Rok objavu
1868
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
2