ZnačkaLu
Latinský názovLutecium
Protónové číslo71
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť174,967
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d1 6s2
Hustota [g/cm3]
9,842
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1663
Teplota varu [°C]
3395
Atómový polomer [pm]
217
Kovalentný polomer [pm]
160
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
16,4
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,15
Rok objavu
1907
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1160
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
893
Youngov modul [GPa]
69
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,8 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
27
1. ionizačná energia [eV]
5,4259
2. ionizačná energia [eV]
13,888
3. ionizačná energia [eV]
20,957
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
21