ZnačkaI
Latinský názovIodium
Protónové číslo53
Perióda5
SériaHalogény
Relatívna atómová hmotnosť126,90447
SkupinaVII.A
Paulingova elektronegativita
2,5
Oxidačná čísla
-1, 1, 3, 5, 7
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5
Hustota [g/cm3]
4,93
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
113,5
Teplota varu [°C]
184,35
Kritická teplota [°C]
546
Kritický tlak [MPa]
11,7
Atómový polomer [pm]
115
Kovalentný polomer [pm]
133
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,449
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,145
Rok objavu
1811
Elektrická vodivosť [S m-1]
1 · 10-7
1. ionizačná energia [eV]
10,4513
2. ionizačná energia [eV]
19,131
3. ionizačná energia [eV]
33,0
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
23