ZnačkaXe
Latinský názovXenon
Protónové číslo54
Perióda5
SériaVzácne plyny
Relatívna atómová hmotnosť131,29
SkupinaVIII.A
Oxidačná čísla
2, 4, 6, 8
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6
Hustota [g/cm3]
0,0058671
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-111,82
Teplota varu [°C]
-108,12
Kritická teplota [°C]
16,62
Kritický tlak [MPa]
5,841
Atómový polomer [pm]
108
Kovalentný polomer [pm]
130
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,00569
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,158
Rok objavu
1898
1. ionizačná energia [eV]
12,1299
2. ionizačná energia [eV]
21,21
3. ionizačná energia [eV]
32,1
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
22