ZnačkaSc
Latinský názovScandium
Protónové číslo21
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť44,955910
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,3
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Hustota [g/cm3]
2,989
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1541
Teplota varu [°C]
2750
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
15,8
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,568
Rok objavu
1876
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
750
Youngov modul [GPa]
74
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,8 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
29
1. ionizačná energia [eV]
6,5614
2. ionizačná energia [eV]
12,8
3. ionizačná energia [eV]
24,76
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
14