ZnačkaNa
Latinský názovNatrium
Protónové číslo11
Perióda3
SériaAlkalické kovy
Relatívna atómová hmotnosť22,98768
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
0,9
Oxidačná čísla
1
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s1
Hustota [g/cm3]
0,9725
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
98,81
Teplota varu [°C]
882,9
Kritická teplota [°C]
2300
Kritický tlak [MPa]
35
Atómový polomer [pm]
190
Kovalentný polomer [pm]
154
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
141
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,23
Rok objavu
1807
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
0,4
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
0,69
Youngov modul [GPa]
10
Elektrická vodivosť [S m-1]
2,01 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
3,3
1. ionizačná energia [eV]
5,1391
2. ionizačná energia [eV]
47,286
3. ionizačná energia [eV]
71,641
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
6