ZnačkaEr
Latinský názovErbium
Protónové číslo68
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť167,26
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f12 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
9,066
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1545
Teplota varu [°C]
2863
Atómový polomer [pm]
226
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
14,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,168
Rok objavu
1843
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
589
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
814
Youngov modul [GPa]
70
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,2 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
28
1. ionizačná energia [eV]
6,1078
2. ionizačná energia [eV]
11,929
3. ionizačná energia [eV]
22,739
Počet stabilných izotopov
6
Počet nestabilných izotopov
10