ZnačkaSr
Latinský názovStrontium
Protónové číslo38
Perióda5
SériaKovy alkalických zemín
Relatívna atómová hmotnosť87,62
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
1,0
Oxidačná čísla
2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2
Hustota [g/cm3]
2,6
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
769
Teplota varu [°C]
1384
Atómový polomer [pm]
219
Kovalentný polomer [pm]
182
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
35,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,3
Rok objavu
1790
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
1,8
Elektrická vodivosť [S m-1]
2 · 106
1. ionizačná energia [eV]
5,6948
2. ionizačná energia [eV]
11,03
3. ionizačná energia [eV]
43,6
Počet stabilných izotopov
4
Počet nestabilných izotopov
13