ZnačkaPm
Latinský názovPromethium
Protónové číslo61
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť146,9151
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f5 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
7,23
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1168
Teplota varu [°C]
2460
Atómový polomer [pm]
205
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
17,9
Rok objavu
1945
Youngov modul [GPa]
46
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,3 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
18
1. ionizačná energia [eV]
5,55
2. ionizačná energia [eV]
10,903
3. ionizačná energia [eV]
22,283
Počet stabilných izotopov
0
Počet nestabilných izotopov
14