ZnačkaGd
Latinský názovGadolinium
Protónové číslo64
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť157,25
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,1
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d1 6s2
Hustota [g/cm3]
7,9
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1311
Teplota varu [°C]
3266
Atómový polomer [pm]
233
Kovalentný polomer [pm]
196
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
10,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,236
Rok objavu
1880
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
570
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
180
Youngov modul [GPa]
55
Elektrická vodivosť [S m-1]
7,7 · 105
Pružnosť v šmyku [GPa]
22
1. ionizačná energia [eV]
6,15
2. ionizačná energia [eV]
12,095
3. ionizačná energia [eV]
20,635
Počet stabilných izotopov
7
Počet nestabilných izotopov
11