ZnačkaBe
Latinský názovBeryllium
Protónové číslo4
Perióda2
SériaKovy alkalických zemín
Relatívna atómová hmotnosť9,012182
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidačná čísla
2
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2
Hustota [g/cm3]
1,828
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1278
Teplota varu [°C]
2970
Atómový polomer [pm]
112
Kovalentný polomer [pm]
90
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
200
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,825
Rok objavu
1828
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
5.0-5.5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1670
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
600
Youngov modul [GPa]
287
Elektrická vodivosť [S m-1]
2,5 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
132
1. ionizačná energia [eV]
9,3226
2. ionizačná energia [eV]
18,211
3. ionizačná energia [eV]
153,893
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
3