ZnačkaHo
Latinský názovHolmium
Protónové číslo67
Perióda6
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť164,93032
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidačná čísla
3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f11 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
8,8
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1474
Teplota varu [°C]
2695
Atómový polomer [pm]
175
Kovalentný polomer [pm]
192
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
16,2
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,165
Rok objavu
1879
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
481
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
746
Youngov modul [GPa]
65
Elektrická vodivosť [S m-1]
1,1 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
26
1. ionizačná energia [eV]
6,0216
2. ionizačná energia [eV]
11,805
3. ionizačná energia [eV]
22,843
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
28