ZnačkaPu
Latinský názovPlutonium
Protónové číslo94
Perióda7
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť244,0642
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,3
Oxidačná čísla
3, 4, 5, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f6 6d0 7s2
Hustota [g/cm3]
19,86
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
641
Teplota varu [°C]
3232
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
6,74
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,13
Rok objavu
1940
Youngov modul [GPa]
96
Elektrická vodivosť [S m-1]
6,7 · 105
Pružnosť v šmyku [GPa]
43
1. ionizačná energia [eV]
6,06
Počet stabilných izotopov
0
Počet nestabilných izotopov
16