ZnačkaTi
Latinský názovTitanium
Protónové číslo22
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť47,88
SkupinaIV.B
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidačná čísla
2, 3, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Hustota [g/cm3]
4,507
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1660
Teplota varu [°C]
3287
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
21,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,523
Rok objavu
1790
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
6,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
970
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
716
Youngov modul [GPa]
116
Elektrická vodivosť [S m-1]
2,6 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,42
Pružnosť v šmyku [GPa]
44
1. ionizačná energia [eV]
6,8282
2. ionizačná energia [eV]
13,58
3. ionizačná energia [eV]
27,491
Počet stabilných izotopov
5
Počet nestabilných izotopov
4