ZnačkaSn
Latinský názovStannum
Protónové číslo50
Perióda5
SériaKovy
Relatívna atómová hmotnosť118,710
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidačná čísla
2, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
Hustota [g/cm3]
7,29
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
231,97
Teplota varu [°C]
2270
Atómový polomer [pm]
145
Kovalentný polomer [pm]
141
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
66,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,228
Rok objavu
Starovek
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
1,8
Youngov modul [GPa]
50
Elektrická vodivosť [S m-1]
8,7 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,126
Pružnosť v šmyku [GPa]
18
1. ionizačná energia [eV]
7,3438
2. ionizačná energia [eV]
14,632
3. ionizačná energia [eV]
30,502
Počet stabilných izotopov
10
Počet nestabilných izotopov
18