ZnačkaAs
Latinský názovArsenicum
Protónové číslo33
Perióda4
SériaPolokovy
Relatívna atómová hmotnosť74,92159
SkupinaV.A
Paulingova elektronegativita
2,0
Oxidačná čísla
-3, 3, 5
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Hustota [g/cm3]
4,7
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
817
Teplota varu [°C]
613
Atómový polomer [pm]
114
Kovalentný polomer [pm]
119
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
50
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,33
Rok objavu
1250
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
3,5
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
1440
Youngov modul [GPa]
8
Elektrická vodivosť [S m-1]
3,3 · 106
1. ionizačná energia [eV]
9,8152
2. ionizačná energia [eV]
18,633
3. ionizačná energia [eV]
28,351
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
13