ZnačkaPt
Latinský názovPlatinium
Protónové číslo78
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť195,08
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidačná čísla
2, 4, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1
Hustota [g/cm3]
21,45
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1772
Teplota varu [°C]
3827
Atómový polomer [pm]
177
Kovalentný polomer [pm]
128
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
71,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,13
Rok objavu
1735
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
4,3
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
549
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
392
Youngov modul [GPa]
168
Elektrická vodivosť [S m-1]
9,4 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,106
Pružnosť v šmyku [GPa]
61
1. ionizačná energia [eV]
9,0
2. ionizačná energia [eV]
18,563
Počet stabilných izotopov
6
Počet nestabilných izotopov
28