ZnačkaTh
Latinský názovThorium
Protónové číslo90
Perióda7
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť232,0381
SkupinaIV.B
Paulingova elektronegativita
1,3
Oxidačná čísla
4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f0 6d2 7s2
Hustota [g/cm3]
11,72
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1750
Teplota varu [°C]
4500
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
54
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,113
Rok objavu
1828
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
3
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
350
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
400
Youngov modul [GPa]
79
Elektrická vodivosť [S m-1]
6,7 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
31
1. ionizačná energia [eV]
6,08
2. ionizačná energia [eV]
11,504
3. ionizačná energia [eV]
20,003
Počet stabilných izotopov
0
Počet nestabilných izotopov
12