ZnačkaAg
Latinský názovArgentum
Protónové číslo47
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť107,8682
SkupinaI.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidačná čísla
1, 2, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1
Hustota [g/cm3]
10,49
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
961,93
Teplota varu [°C]
2212
Atómový polomer [pm]
165
Kovalentný polomer [pm]
153
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
429
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,232
Rok objavu
Starovek
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,7
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
251
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
24,5
Youngov modul [GPa]
83
Elektrická vodivosť [S m-1]
6,3 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0152
Pružnosť v šmyku [GPa]
30
1. ionizačná energia [eV]
7,5762
2. ionizačná energia [eV]
21,49
3. ionizačná energia [eV]
34,83
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
25