ZnačkaBr
Latinský názovBromum
Protónové číslo35
Perióda4
SériaHalogény
Relatívna atómová hmotnosť79,904
SkupinaVII.A
Paulingova elektronegativita
2,8
Oxidačná čísla
-1, 1, 3, 5, 7
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Hustota [g/cm3]
3,123
Skupenstvo
Kvapalné
Teplota topenia [°C]
-7,25
Teplota varu [°C]
58,78
Kritická teplota [°C]
315
Kritický tlak [MPa]
10,34
Atómový polomer [pm]
94
Kovalentný polomer [pm]
114
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,122
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,226
Rok objavu
1826
Elektrická vodivosť [S m-1]
1 · 10-10
1. ionizačná energia [eV]
11,8138
2. ionizačná energia [eV]
21,8
3. ionizačná energia [eV]
36,0
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
16