ZnačkaP
Latinský názovPhosphorus
Protónové číslo15
Perióda3
SériaNekovy
Relatívna atómová hmotnosť30,973762
SkupinaV.A
Paulingova elektronegativita
2,1
Oxidačná čísla
-3, 3, 5
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Hustota [g/cm3]
1,83
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
44,1
Teplota varu [°C]
280
Atómový polomer [pm]
98
Kovalentný polomer [pm]
106
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,235
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,769
Rok objavu
1669
Elektrická vodivosť [S m-1]
1 · 107
1. ionizačná energia [eV]
10,4867
2. ionizačná energia [eV]
19,725
3. ionizačná energia [eV]
30,18
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
6