ZnačkaTe
Latinský názovTellurium
Protónové číslo52
Perióda5
SériaPolokovy
Relatívna atómová hmotnosť127,60
SkupinaVI.A
Paulingova elektronegativita
2,1
Oxidačná čísla
-2, 2, 4, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4
Hustota [g/cm3]
6,25
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
449,5
Teplota varu [°C]
1100
Atómový polomer [pm]
123
Kovalentný polomer [pm]
135
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
2,35
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,202
Rok objavu
1782
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
2,3
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
180
Youngov modul [GPa]
43
Elektrická vodivosť [S m-1]
1 · 104
Pružnosť v šmyku [GPa]
16
1. ionizačná energia [eV]
9,0096
2. ionizačná energia [eV]
18,6
3. ionizačná energia [eV]
27,96
Počet stabilných izotopov
8
Počet nestabilných izotopov
22