ZnačkaCs
Latinský názovCaesium
Protónové číslo55
Perióda6
SériaAlkalické kovy
Relatívna atómová hmotnosť132,90543
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
0,7
Oxidačná čísla
1
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1
Hustota [g/cm3]
1,873
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
28,40
Teplota varu [°C]
700
Kritická teplota [°C]
1665
Kritický tlak [MPa]
9,4
Atómový polomer [pm]
298
Kovalentný polomer [pm]
225
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
35,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,24
Rok objavu
1860
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
0,2
Youngov modul [GPa]
1,7
Elektrická vodivosť [S m-1]
5,3 · 106
1. ionizačná energia [eV]
3,8939
2. ionizačná energia [eV]
25,10
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
19