ZnačkaIn
Latinský názovIndium
Protónové číslo49
Perióda5
SériaKovy
Relatívna atómová hmotnosť114,82
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
1,7
Oxidačná čísla
1, 3
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1
Hustota [g/cm3]
7,31
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
156,63
Teplota varu [°C]
2080
Atómový polomer [pm]
156
Kovalentný polomer [pm]
144
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
81,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,233
Rok objavu
1863
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
1,2
Youngov modul [GPa]
11
Elektrická vodivosť [S m-1]
3,4 · 106
1. ionizačná energia [eV]
5,7864
2. ionizačná energia [eV]
18,869
3. ionizačná energia [eV]
28,03
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
32