ZnačkaRh
Latinský názovRhodium
Protónové číslo45
Perióda5
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť102,90550
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 5
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1
Hustota [g/cm3]
12,45
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1963
Teplota varu [°C]
3800
Atómový polomer [pm]
173
Kovalentný polomer [pm]
135
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
150
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,242
Rok objavu
1803
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
6,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1246
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
1100
Youngov modul [GPa]
275
Elektrická vodivosť [S m-1]
2,3 · 107
Pružnosť v šmyku [GPa]
150
1. ionizačná energia [eV]
7,4589
2. ionizačná energia [eV]
18,08
3. ionizačná energia [eV]
31,06
Počet stabilných izotopov
1
Počet nestabilných izotopov
19