ZnačkaN
Latinský názovNitrogenium
Protónové číslo7
Perióda2
SériaNekovy
Relatívna atómová hmotnosť14,00674
SkupinaV.A
Paulingova elektronegativita
3,0
Oxidačná čísla
-3, 1, 2, 3, 4, 5
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p3
Hustota [g/cm3]
0,0012506
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-209,79
Teplota varu [°C]
-195,802
Kritická teplota [°C]
-146,94
Kritický tlak [MPa]
3,39
Atómový polomer [pm]
56
Kovalentný polomer [pm]
75
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,02598
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,042
Rok objavu
1772
1. ionizačná energia [eV]
14,5341
2. ionizačná energia [eV]
29,601
3. ionizačná energia [eV]
47,448
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
4