ZnačkaHf
Latinský názovHafnium
Protónové číslo72
Perióda6
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť178,49
SkupinaIV.B
Paulingova elektronegativita
1,3
Oxidačná čísla
4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d2 6s2
Hustota [g/cm3]
13,3
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
2227
Teplota varu [°C]
4600
Atómový polomer [pm]
208
Kovalentný polomer [pm]
150
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
23
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,14
Rok objavu
1864
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
5,5
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1760
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
1700
Youngov modul [GPa]
78
Elektrická vodivosť [S m-1]
3,3 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
30
1. ionizačná energia [eV]
6,8251
2. ionizačná energia [eV]
14,925
3. ionizačná energia [eV]
23,32
Počet stabilných izotopov
6
Počet nestabilných izotopov
15