ZnačkaU
Latinský názovUranium
Protónové číslo92
Perióda7
SériaVnútorne prechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť238,0289
SkupinaVI.B
Paulingova elektronegativita
1,7
Oxidačná čísla
3, 1, 5, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2
Hustota [g/cm3]
19,03
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1132,3
Teplota varu [°C]
3900
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
27,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,12
Rok objavu
1789
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
6,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1960
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
2400
Youngov modul [GPa]
208
Elektrická vodivosť [S m-1]
3,6 · 10-6
Pružnosť v šmyku [GPa]
111
1. ionizačná energia [eV]
6,1941
Počet stabilných izotopov
0
Počet nestabilných izotopov
15