ZnačkaGe
Latinský názovGermanium
Protónové číslo32
Perióda4
SériaPolokovy
Relatívna atómová hmotnosť72,61
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidačná čísla
2, 4
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Hustota [g/cm3]
5,32
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
937,4
Teplota varu [°C]
2830
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
59,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,32
Rok objavu
1885
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
6,25
Elektrická vodivosť [S m-1]
2 · 103
1. ionizačná energia [eV]
7,9
2. ionizačná energia [eV]
15,934
3. ionizačná energia [eV]
34,22
Počet stabilných izotopov
2
Počet nestabilných izotopov
11