ZnačkaAr
Latinský názovArgon
Protónové číslo18
Perióda3
SériaVzácne plyny
Relatívna atómová hmotnosť39,948
SkupinaVIII.A
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Hustota [g/cm3]
0,0017838
Skupenstvo
Plynné
Teplota topenia [°C]
-189,4
Teplota varu [°C]
-185,87
Kritická teplota [°C]
-86,28
Kritický tlak [MPa]
4,988
Atómový polomer [pm]
71
Kovalentný polomer [pm]
97
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
0,0177
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,52
Rok objavu
1894
1. ionizačná energia [eV]
15,7596
2. ionizačná energia [eV]
27,629
3. ionizačná energia [eV]
40,74
Počet stabilných izotopov
3
Počet nestabilných izotopov
5