ZnačkaCr
Latinský názovChromium
Protónové číslo24
Perióda4
SériaPrechodné prvky
Relatívna atómová hmotnosť51,9961
SkupinaVI.B
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidačná čísla
2, 3, 4, 5, 6
Elektrónová konfigurácia
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Hustota [g/cm3]
7,19
Skupenstvo
Pevné
Teplota topenia [°C]
1857
Teplota varu [°C]
2672
Atómový polomer [pm]
166
Kovalentný polomer [pm]
127
Tepelná vodivosť [W m-1K-1]
93,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,449
Rok objavu
1797
Tvrdosť [Mohsova stupnica]
9,0
Tvrdosť podľa Vickerse [MPa]
1060
Tvrdosť podľa Brinella [MPa]
1120
Youngov modul [GPa]
279
Elektrická vodivosť [S m-1]
7,9 · 106
Pružnosť v šmyku [GPa]
115
1. ionizačná energia [eV]
6,7666
2. ionizačná energia [eV]
16,5
3. ionizačná energia [eV]
30,96
Počet stabilných izotopov
4
Počet nestabilných izotopov
5